Monday, January 3, 2011

SELAMAT TAHUN BARU...Selamat Tahun Baru dan Selamat Menjalankan Tugas…


KampungKu ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada seluruh Warga Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di mana jua anda berada dengan harapan agar kita semua akan memulakan dan meneruskan tugas dengan iltizam yang lebih, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam membela Masyarakat Luar Bandar di negara ini.

Kementerian akan menyingkap tirai 2011 dengan Majlis Penyampaian Amanat YB Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah pada 10 Januari di Institut Kemajuan Desa atau INFRA. Dijangka beliau akan mengariskan halatuju jangka pendek dan jangka panjang untuk memperhebatkan lagi pelaksanaan amanah dan tanggungjawab Kementerian pada 12 bulan akan datang.

Dan Kementerian masih melaksanakan aktiviti-aktiviti Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA untuk tahun kedua bagi penyediaan Infrastruktur Asas Luar Bandar yang merangkumi Program Bantuan Rumah (PBR), Jalan Luar Bandar (JALB), Bekalan Air Luar Bandar (BALB) dan Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) disamping Bidang Keberhasilan Utama Menteri iaitu Pembangunan Masyarakat Orang Asli, Kemajuan Ekonomi Usahawan Bumiputra dan Pekebun Kecil Getah.

KampungKu juga bersemangat untuk menyumbang ke arah peningkatan imej dan profail Kementerian dan untuk tujuan itu, Unit Komunikasi Korporat Kementerian akan menghadiri retreat tahunan bersama-sama dengan ketua-ketua komunikasi korporat dan pegawai-pegawai perhubungan awam di kementerian, jabatan dan agensi Kementerian di Langkawi selama 3 hari bermula 12 Januari ini.

Selamat Menjalankan Tugas!!


No comments:

Post a Comment